Infinite ICT - Wsparcie techniczne

loading...
Bezpieczeństwo
Data Center
Kolokacja
ICT Data Center - Bezpieczeństwo

W swojej ofercie Infinite posiada także usługę tzw. „cyber security”. Jest to narzędzie służące do reagowania na niepożądane incydenty, które zakłócają działanie infrastruktury informatycznej firmy. Infinite CS zabezpiecza biznesowe funkcjonowanie danej organizacji, poprzez kompleksowe instrumenty:

 

Zastosowanie poniższych elementów ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

Incydent bezpieczeństwa IT
Zmiana jak zachodzi w funkcjonowaniu sieci lub usług technologii informacyjnych wskazująca na naruszenie obowiązującej polityki bezpieczeństwa lub na przełamanie lub próbę przełamania zainstalowanej ochrony przed cyber-zagrożeniami. Źródłem informacji o incydencie może być informacja pochodząca od personelu technicznego lub użytkownika końcowego dotycząca symptomów ataku takich jak np. spowolnienie pracy sieci, zmiana treści wyświetlanej informacji w stosunku do oczekiwanej, oznaki phishingu itd., wyciek danych, a także alert bezpieczeństwa pochodzący z zainstalowanego systemu informatycznego w tym w szczególności z systemu SIEM.Co w przypadku zagrożenia w obszarze IT?
Gdyby doszło do incydentu, w zakresie bezpieczeństwa sieci oraz danych, Infinite CS stosuje instrumenty mające na celu wyeliminowanie problemu:
 • 1. Wstępna identyfikacja i klasyfikacja incydentu (chodzi o wykluczenie “false positives” na ile to jest możliwe na tym etapie).
 • 2. Przygotowanie personelu technicznego i użytkowników do postępowania w przypadku eskalacji zagrożenia zanim rozpocznie się techniczna reakcja na zagrożenie.
 • 3. Pogłębiona identyfikacja i klasyfikacja zagrożenia. (Wywiady z personelem technicznym/użytkownikami, analiza zdarzeń np. na podstawie analizy logów).
 • 4. Rekomendacja odnośnie ograniczenia skutków incydentu oraz izolacja zagrożonych systemów w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zagrożenia i powiększania się związanych z tym strat.
 • 5. Identyfikacja źródłowej przyczyny incydentu i przekazanie rekomendacji odnośnie jej usunięcia. Infinite CS nie wyklucza współdziałania z już istniejącymi systemami wspierającymi bezpieczeństwo IT Klienta.

 

ICT Data Center

Jedną z pozycji w portfolio usług Infinite ICT jest profesjonalne Data Center, jako nowoczesne narzędzie służące do informatyzacji przedsiębiorstwa. Problemem dla wielu firm, jest budowa bądź modernizacja posiadanej już serwerowni, co znacznie zwiększa koszty z obszaru IT. Infinite oferuje własne Data Center (zlokalizowane w Lublinie), zbudowane w oparciu o wysoko rozwiniętą architekturę (TIER III). Wybór Infinite DC zapewnia bezpieczeństwo i stabilność danych oraz aplikacji.

 

ICT Data Center - Kolokacja

Infinite Data Center oferuje rozwiązanie alternatywne skierowane do firm, które nie chcą rozbudowywać własnych zasobów IT. Nasze DC jest dopasowane do potrzeb klientów z różnorodnych sektorów rynku. Przedsiębiorcy często boją się o swoje dane, które mają być umieszczone daleko od głównej siedziby firmy. Infinite DC stawia na bezpieczeństwo informacji, co jest priorytetowe przy kolokacji. Rozwiązanie to z pewnością ogranicza koszty, jeśli firma chce zainwestować we własne centrum przetwarzania danych. Lepiej przechowywać je u fachowców, którzy specjalizują się w tej dziedzinie.

SERWERY I SIECI
 • Audyty, ekspertyzy i usługi doradcze
 • Instalacja i utrzymanie serwerowych systemów operacyjnych
 • Instalacja i utrzymanie elementów infrastruktury sieciowej
 • Budowanie polityki i wykonywanie kopii bezpieczeństwa
KOLOKACJA
 • Udostępnianie przestrzeni w profesjonalnym Data Center
 • Budowanie i realizacja usługi DRC
WIRTUALIZACJA
 • Udostępnianie wirtualnych zasobów (Cloud Computing)
 • Kompleksowe doradztwo, projektowanie, realizacja projektów
MONITORING ZASOBÓW I SYSTEMÓW
 • Zdalny nadzór nad kluczowymi systemami 24/7
 • Realizacja scenariuszy awaryjnych 24/7
loading...
Dostawa sprzętu
Zarządzanie majątkiem it
Zakupy ICT
Monitoring CCTV
ICT Outsourcing - dostawa sprzętu
  Urządzenia IT wykorzystywane w codziennej pracy Sprzęt specjalistyczny Oprogramowanie
  komputery stacjonarne serwery systemy operacyjne
  notebooki urządzenia sieciowe biurowe
  drukarki macierze antywirusowe
  peryferia routery  
  dyski twarde szafy rack  

 

Przed nawiązaniem współpracy, określamy zakres usług, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami firmy tak aby zoptymalizować procesy biznesowe, nie narażając jej na ponoszenie zbędnych kosztów. Celem jest obustronna współpraca na płaszczyźnie IT, co pozwala na wzmocnienie działań biznesowych. 

 

DIGITAL SIGNAGE
W ramach dostawy sprzętu informatycznego Infinite ICT proponuje swoim klientom, również technologię Digital Signage. Rozwiązanie pozwala dotrzeć do nowych odbiorców poprzez wyświetlanie treści na nośnikach elektronicznych. Odgrywa ona kluczową rolę w komunikacji z klientami oraz pracownikami. Nowoczesna metoda prezentacji umożliwia personalizację treści – dostosowana jest ona do charakterystyki odbiorców, a także miejsca oraz czasu publikacji.

 

Digital Signage to:

  • centralne zarządzenie treścią
  • praca w systemie 24/7 przez 7 dni w tygodniu
  • sieć WiFi bez okablowania strukturalnego
  • komunikacja z wieloma odbiorcami jednocześnie 

 

Usługa obejmuje przygotowanie, zarządzanie oraz dystrybucję treści.

Do zarządzania treścią na monitorach wykorzystujemy rozwiązanie Xibo CMS.

Infinite ICT Outsourcing - zarządzanie majątkiem it

Zarządzanie majątkiem

 

 

Autorskie oprogramowanie Ewidencja Sprzętu umożliwia zarządzanie majątkiem IT i licencji. Dzięki temu w znacznym stopniu firma może zaoszczędzić środki potrzebne na zakup np. nowych licencji podczas gdy w te zakupione nie są używane. Wykorzystując odpowiednie oprogramowania jesteśmy w stanie zarządzać Środkami Trwałymi począwszy od wprowadzenia ich na stan po przypisanie do użytkownika, a w końcowej fazie, wykonanie odpowiednich dokumentów księgowych i utylizację produktu. 
Narzędzie to umożliwia nanoszenie zmian przypisania sprzętu do użytkownika i „podpięcie” do każdej zmiany protokołu przyjęcia sprzętu przez użytkownika.

Infinite ICT Outsourcing - zakupy ict

 

Zakupy
Jesteśmy również jednym z dostawców urządzeń informatycznych, na konkurencyjnych warunkach. Na życzenie klientów dobieramy optymalny sprzęt IT, który zapewni ciągłość pracy danej firmy. Monitorujemy aktualne przetargi z branży ICT, gdzie staramy się aktywnie wykorzystywać nasze zasoby.

 

Ponadto specjalizujemy się w: 

  • Kompleksowym wyposażeniu placówek handlowych, magazynów, biur,
  • Monitorowaniu rynku sprzętu i oprogramowania IT,
  • Organizacji przetargów.
Infinite ICT Outsourcing - monitoring cctv

Monitoring CCTV

Infinite ICT posiada w swojej ofercie system telewizji przemysłowej CCTV (z ang. Closed Circuit TeleVision), co należy rozumieć jako „telewizję w obiegu zamkniętym”. Obecnie można spotkać się z innymi nazwami określającymi CCTV, takimi jak: monitoring wizyjny, wideo nadzór, telewizyjne systemy dozorowe Usługa ta zyskuje coraz większą popularność, w szczególności wykorzystywana przez duże instytucje i przedsiębiorstwa do monitorowania swoich obiektów i terenów zastosowanie CCTV zauważalne jest również w dużych centrach handlowych, korporacjach, na głównych ulicach miast, stacjach paliw, na stacjach kolejowych, autobusowych i innych miejscach o dużym natężeniu ludzi. Wspomnieć należy również, że obecnie wykorzystanie monitoringu wizyjnego ma miejsce  w prywatnych gospodarstwach domowych jak i na nowo powstających osiedlach mieszkalnych, gdzie cały blok w raz z przyległą infrastrukturą jest objęty monitoringiem.
Za zastosowaniem Systemu CCTV przemawia jeszcze jeden aspekt – psychologiczny, dzięki stałemu nadzorowi kamer redukuje akty przestępcze typu: wandalizm, rozboje i kradzieże.

 

 

Główne korzyści wynikające z wykorzystania CCTV

 • Jednoczesny monitoring wielu miejsc na obiekcie
 • Zdalny dostęp do podglądu z kamer
 • Poprawa obsługi klientów
 • Zapobieganie różnego rodzaju nadużyciom w nadzorowanych miejscach
 • Ułatwiona identyfikacja sprawcy zdarzenia
 • Stały nadzór kamer redukuje akty przestępcze typu: wandalizm, rozboje i kradzieże


System do zarządzania naprawami i konserwacjami (możliwość audytu własnych urządzeń w przedsiębiorstwie). Oprogramowanie przeznaczone jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw, zaopatrzonych w dużą ilość sprzętu wymagającego stałej kontroli i okresowego przeglądu, w tym konserwacji.


Rozwiązanie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za utrzymanie w ruchu dużej liczby urządzeń lub obiektów technicznych, które muszą znać ich historię przeglądów serwisowych i napraw oraz zarządzać związanymi z tym danymi (rysunkami, instrukcje obsługi, specyfikacje, itp.).

System Alldevice jest nieskomplikowany i intuicyjny, nie wymaga wielogodzinnych szkoleń

Alldevice to system stworzony przez „inżynierów dla inżynierów”. Wykorzystuje wieloletnie doświadczenia specjalistów z branży. Skutecznie pozwala na planowanie i zarządzanie wszystkimi pracami konserwacyjnymi i naprawami – bieżącymi i przyszłymi.

System koncentruje się na urządzeniach. Po rozpoznaniu urządzenia w systemie (poprzez nazwę, numer seryjny, położenie, itp.) wystarczy jeden klik i wszystkie dane i historię urządzenia masz na ekranie.

Alldevice, jakością, niezawodnością i ceną(!) skutecznie konkuruje z innymi systemami o podobnej funkcjonalności.

 

Funkcje i opcje Alldevice:

 • Wybór języka: polski, angielski, rosyjski, fiński, estoński, litewski, łotewski
 • Definicja uprawnień użytkowników i grup
 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Struktura drzewa dla lokalizacji
 • Nieograniczona liczba lokalizacji
 • Nieograniczona liczba urządzeń
 • Szybkie przeszukiwanie
 • Możliwość reorganizacji urządzeń i lokalizacji metodą „przeciągnij i upuść”
 • Możliwość kopiowania urządzeń i obiektów
 • Przyporządkowywanie plików do urządzeń (rysunki, instrukcje, itp.)
 • Karta urządzenia zawiera wszystkie niezbędne dane: dane techniczne, pliki, wykonane prace serwisowe, oczekujące zlecenia serwisowe i wiele innych
 • Automatyczne generowanie zleceń na przeglądy serwisowe
 • Automatyczne powiadamianie o zamówieniach na części zamienne
 • Możliwość wystawiania zleceń na prace naprawcze
 • Możliwość harmonogramowania prac konserwacyjnych
 • Lista bieżących, przyszłych i przeterminowanych zleceń serwisowych
 • Raporty z wykonanych prac
 • Wysyłanie zleceń pocztą elektroniczną
 • Wydruki i eksport do Excela
 • Kalendarz zleceń serwisowych
 • Analiza uszkodzeń/awarii
 • Fault analysis (Pareto principle)
 • Analiza roboczogodzin przeznaczonych na prace serwisowe

 

Informacje ogólne:

 

Alldevice system jest sprzedawany w dwóch modelach licencyjnych:

 • Sprzedaż bezpośrednia. Sam instalujesz oprogramowanie na swoim serwerze. Przez rok masz prawo do bezpłatnych aktualizacji. Później sam decydujesz czy chcesz przedłużyć umowę utrzymaniową.
 • Rozwiązanie w chmurze. Dostajesz gotowy, zainstalowany system, Dostępny przez Internet (SaaS). Na naszych serwerach przechowujemy bezpiecznie twoje dane, sami aktualizujemy oprogramowanie, robimy kopie zapasowe itp.

Tłumaczenia - System obsługuje wiele języków, w tym: Polski, Angielski, Fiński, Rosyjski, Estoński, Łotewski, Litewski.

Wymagania sprzętowe (serwer)

System Alldevice można instalować na większości web serwerów Linux.

 

Wymagania:

 • Serwer webowy Linux
 • Baza danych MySQL 5.1
 • Zen Guard Loader
 • Dostęp do Internetu (wymagany tylko dla aktywowania licencji i aktualizacji) lub wolny port USB dla klucza sprzętowego
 • PHP 5.3 z rozszerzeniami cURL; imagemagick; cron job