Infinite e-Podpisywanie dokumentów

e-Podpisywanie dowolnych dokumentów

System umożliwia przedsiębiorcy elektroniczne podpisywanie, dowolnych dokumentów w tym umów. Podpis składany jest zgodnie z prawem za pośrednictwem platformy WWW lub urządzenia z warstwą biometryczną (tablet). Każde z tych rozwiązań pozwala przedsiębiorcy na zawieranie umów z dowolnego miejsca oraz daje dużą swobodę i bezpieczeństwo w kontakcie z klientami.  

W zależności od rodzaju działalności i potrzeb firmy można wybrać jeden ze sposobów elektronicznego podpisywania dokumentów. Może też korzystać z obydwu form w zależności od sytuacji w której się znajdujemy.

 

  Podpis biometryczny Podpis przez WWW
BEZPIECZEŃSTWO Dzięki zapisanym cechom biometrycznym, można szybko potwierdzić lub wykluczyć autora złożonego podpisu. Jest to dużo łatwiejsze i szybsze niż analiza podpisu złożonego na papierze.

Wiarygodność stron może być potwierdzona przez:      

 • Kod SMS wysyłany na telefon
 • Użycie firmowego e-mail
 • Skan dokumentu tożsamości
 • Przelew bankowy
 • Użycie logowania do systemu banku
 • Porównanie twarzy z dokumentem przez webcam
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Podpis złożony na tablecie z warstwą biometryczną jest równoważny z podpisem złożonym na papierze.

Umowa zawarta poprzez platformę www jest ważna i obowiązuje obydwie strony.

DOSTĘPNOŚĆ Wymagane jest spotkanie z przedstawicielem firmy, który ma ze sobą tablet. Może to być POS lub bezpośrednia wizyta przedstawiciela u klienta. Klient może potwierdzić zawieraną transakcję z dowolnego miejsca.
KORZYŚCI DLA KLIENTA
 • Może zapoznać się z dokumentem i warunkami na które się zgadza i które podpisuje.
 • Podpisane dokumenty trafiają  na jego adres e-mail, bez konieczności drukowania.
 • Składa swój odręczny podpis tak jak na papierze.

 • Może  zapoznać się z dokumentem i zawrzeć transakcje z dowolnego miejsca.
 • Podpisane dokumenty trafiają  na jego adres e-mail, bez konieczności drukowania.
KORZYŚCI DLA FIRMY
 • Szybkie i bezpieczne zawarcie umowy
 • Zdecydowanie mniej drukowanego papieru
 • Klienci są dobrze poinformowani o warunkach  świadczonych usług

 • Szybkie i bezpieczne potwierdzenie warunków transakcji na odległość
 • Zdecydowanie mniej drukowanego papieru
 • Klienci są dobrze poinformowani o warunkach  świadczonych usług

 

Dowiedz się więcej

e-Podpisywanie to:

Komfort
Przyspiesza proces podpisania umowy i zwiększa efektywność pracowników.
Bezpieczeństwo
Po zatwierdzeniu podpisu nie można zmienić ani dokumentu, ani podpisu.
Zgodność z prawem
Podpisu nie można skopiować, w każdym wymaganym miejscu podpis należy złożyć oddzielnie.
Ekologia
Dzięki e-Podpisywaniu dokumentów obniża się ilości drukowanego papieru.
e-Podpisywanie dokumentów
System umożliwia przedsiębiorcy elektroniczne podpisywanie, dowolnych dokumentów w tym umów. Podpis składany jest zgodnie z prawem za pośrednictwem platformy WWW lub urządzenia mobilnego (tablet).
Zaakceptuj, podpisz lub odrzuć
Jesteś w trakcie podróży, w biurze lub pracujesz w domu, zawsze możesz zapoznać się z dokumentami i je podpisać. Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto. Jednym kliknięciem możesz podpisać lub odrzucić otrzymane dokumenty.
Wszystko w jednym miejscu
Umowy: sprzedażowe, zakupowe, zlecenia, NDA i inne, protokoły przekazania wnioski inwestycyjne, dokumenty HR: wnioski urlopowe, umowy o pracę, delegacje, bilanse, rachunki zysków i strat, raporty, zestawienia i wiele innych dokumentów

SIGNATUS Electronic Signature

e-Podpisywanie oparte jest na oprogramowaniu Signatus, które jest w pełni kompatybilne Samsung KNOX co gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie militarnym. Rozwiązanie SIGNATUS wykorzystuje branżowe standardy (PAdES) zgodnie z prawodawstwem USA i UE (rozporządzenie EIDAS nr 910/2014 UE, UETA i Ustawa E-SIGN z 30 czerwca 2000 r.). Dane dynamiczne rejestrowane wraz z odręcznymi podpisami są zgodne ze standardem branżowym dotyczącym formatów biometrycznych (ISO / IEC 19794-7).

Bez potrzeby drukowania

Zgodnie z prawem niektóre rodzaje umów wymagają podpisu odręcznego, ale nadal nie ma potrzeby ich drukowania. Mogą być sygnowane na urządzeniu mobilnym z warstwą biometryczną, na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.

Bezpiecznie i szybko

Zapisywany jest nie tylko obraz, ale również dane biometryczne składanego podpisu: czas, współrzędne i siła nacisku pióra. Dodatkowo dokument i podpis zabezpieczony jest certyfikatem cyfrowym. Podpis jest nieważny, jeśli dokument zostanie zmieniony, nie można go też skopiować, gdyż w każdym wymaganym miejscu podpis należy złożyć oddzielnie.

WAŻNE

Po zatwierdzeniu podpisu nie można zmienić ani dokumentu, ani podpisu – dzięki temu są one trwale chronione.

Dokument można następnie zapisać, wydrukować lub wysłać w wersji cyfrowej.

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Właściciele firm
Działy sprzedaży
Przedstawiciele handlowi
Działy finansowe
Członkowie rad nadzorczych
Każdy, kto akceptuje różne dokumenty

Z naszego rozwiązania skorzystali:

Aktualności

Czy podpis na tablecie jest bezpieczny?27-01-2019

Odręczny podpis na urządzeniu mobilnym ma przewagę nad tradycyjnym podpisem złożonym na kartce...

Więcej

E-Podpisywanie - przykłady zastosowania08-01-2019

Podpis na urządzeniu mobilnym jest już możliwy od pewnego czasu, ale teraz można zauważyć...

Więcej

Ministerstwo Zdrowia podpisuje umowy na tabletach20-09-2018

Podpis na urządzeniach z warstwą biometryczną to już rzeczywistość. Obecnie większość dokumentów...

Więcej

 Obsługa Klienta

 • Pracownik w systemie CRM parametryzuje i generuje dokument dla Klienta w PDF.
 • Pracownik otwiera automatycznie przesłany na tabalet dokument prezentuje klientowi na tablecie i podpisuje.
 • Klient zapoznaje się z kontraktem, zaznacza zgody i ew. uzupełnia wymagane pola.
 • Podpisuje dokument na tablecie.
 • Strony otrzymują podpisany dokument na e-mail lub dostępny jest w e-Archiwum.

 Wypożyczalnia aut

 • W aucie jest kod QR z danymi, który należy zeskanować.
 • Dane są zaczytywane do formularza protokołu przekazania.
 • Wypożyczający wpisuje swoje dane i podpisuje gotowy protokół odbioru na urządzeniu mobilnym.
 • Podpisany dokument jest wysyłany na skrzynkę e-mail lub do e-Archiwum.
 • Kiedy auto jest oddawane, kod QR ponownie jest skanowany a przedstawiciel weryfikuje czy wszystko się zgadza.

 

 Sprzedaż door to door

 • W czasie umówionego spotkania przedstawiciel firmy prezentuje ofertę i warunki umowy.
 • Obydwie strony podpisują gotową umowę.
 • Podpisany, dokument trafia na podany adres e-mail lub do e-archiwum.

 Dział HR

 • Pracownik działu HR przygotowuje umowę oraz niezbędne załączniki do umowy o pracę.
 • Zatrudniana osoba zapoznaje się z dokumentami i podpisuje je na tablecie.
 • Podpisana przez obie strony umowa wraz z załącznikami trafia do e-archiwum oraz na podany adres e-mail.

Dlaczego e-podpisywanie to dobre rozwiązanie

 

 Przyśpiesza proces podpisywania umowy

 

Znacząco obniża się ilość drukowanego papieru

 

Obniża koszty logistyki i archiwizacji dokumentów

 

Może być zintegrowane z Twoimi systemami, co usprawnia obieg dokumentów w firmie. Łatwiej je odszukać, nic nie ginie!

 

Zwiększa się efektywność pracowników

Napisz do nas, aby otrzymać więcej informacji!