Infinite e-Archiwizacja - przechowywanie dokumentów elektronicznych

Bezpieczne archiwizowanie dokumentów

 

Głównym celem systemu e-Archiwizacja jest zmniejszenie możliwości uszkodzenia danych, znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych oraz dostępność faktur dla każdego uprawnionego użytkownika.

 

 

 

 

 Infinite e-Archiwizacja to:

 

 • zgodna z wymogami prawnymi archiwizacja e-dokumentów
 • archiwizacja niezależna od systemu operacyjnego
 • dostęp online
 • zintegrowany interfejs z systemem finansowo-księgowym
 • gotowość do archiwizacji dodatkowej ilości dokumentów bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych
 • możliwy dostęp do archiwum w przypadku kontroli skarbowej
 • zgodna z wymogami prawnymi archiwizacja e-dokumentów

 

 

schemat

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu
 • dostęp tylko dla uprawnionych użytkowników
 • informacja kto i kiedy przeglądał dany dokument
 • każdy pojedynczy dokument chroniony znacznikiem czasu
Weryfikacja znacznikiem czasu
 • dokument jest opatrzony znacznikiem czasu (data stempla)
 • dokument jest znakowany przez centrum certyfikacji
 • identyfikacja i eliminacja niepożądanych działań pracowników
 • każdy znacznik czasu podlega weryfikacji zgodnie z następującymi parametrami: nazwa podmiotu, wystawca, wersja certyfikatu, numer seryjny certyfikatu, algorytm oznakowania, ważne dla, ważne od, wartość klucza publicznego
Weryfikacja podpisu
 • podpis potwierdza, że dany dokument jest poprawny
 • dokument jest podpisany przez centrum certyfikacji
 • wzrost jakości obsługi własnych kontrahentów
 • każdy podpis podlega weryfikacji zgodnie z następującymi parametrami: wystawca certyfikatu, alias lokalny, zapisany jako data "stworzona", ważny do

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak uruchomić e-Archiwum