Plan podziału wraz z załącznikami ogłoszony w dniu 29.02.2019r.  


Plan Podziału

Załącznik 1: Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki dzielonej w sprawie podziału

Załącznik 2: Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki nowo zawiązanej w sprawie podziału

Załącznik 3: Projekt umowy spółki nowo zawiązanej

Załącznik 4: Ustalenie wartości majątku spółki dzielonej

Załącznik 5: Lista składników majątku przypadających spółce nowo zawiązanej

Zgody wspólników